Eco-sistemul digital portal de servicii electronice integrate pentru cetateni si mediul de afaceri


Eco-sistemul digital este principala aplicatie componenta a sistemului informatic. Aplicatia are ca suport aplicativ, web si  baza de date, platforma oferita prin Licenta software erver suport eco-sistem digital.

Eco-sistemul digital e accesibil în orice moment, atat de la orice punct de Internet (calculator, telefon, smartphone, etc), cat si din interiorul sistemului informatic al institutiei. Eco-sistemul digital e compatibil, din punctul de vedere al functionalitatii, cu versiunile la zi ale celor mai raspandite browsere (Safari, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome etc.) si care sunt suportate de sistemele de operare uzuale. De asemenea, are posibilitatea de lucru cu mai multe „tab”-uri pe care o suporta browser-ele.

Sunt evitate oricare dintre cauzele care pot conduce la afectarea functionalitatii Eco-sistemului digital. La aceasta contribuie inclusiv mecanismele de asigurare a securitatii si auditarii accesarii Eco-sistemului digital care vor fi implementate.

Eco-sistemul digital include un motor de cautare propriu, pentru cautarile din interiorul Eco-sistemului digital; acesta  permite cautarea în toate paginile care alcatuiesc eco-sistemul digital (sau doar în cele specificate de catre administrator); motorul de cautare include posibilitatea cautarii dupa cuvinte întregi, dupa secvente, permite folosirea operatorilor logici; de asemenea dispune de posibilitatea de generare automata a unei liste cu cele mai frecvente cautari (FAQ).

Eco-sistemul digital e livrat pre configurat cu un layout initial; eco-sistemul digital permite, ulterior instalarii si configurarii initiale, modificarea facila a layout-ului, fara restrictii cu privire la dimensiunile si amplasarea sectiunilor si a paginilor de afisare a acestora. Layout-ul initial include toate sectiunile speciale.

Paginile afisate de site sunt astfel încat ocupa întreaga latime a ecranului; în cazul în care pagina de afisat necesita mai mult spatiu pe verticala decat dimensiunea maxima a ecranului, atunci pentru pagina respectiva se afiseaza, pe lateral, bare de defilare.

Dimensiunile paginilor afisate sunt scalabile (responsive), în sensul redimensionarii automate a ariilor ocupate de sectiunile definite pentru paginile respective (dar numai pentru cele automat scalabile), în functie de rezolutia utilizata de ecranul pe care este afisat continutul Eco-sistemului digital. Orice pagina afisata se poate vedea în întregime si corect atat pe desktop cat si pe tableta si telefon mobil.

Eco-sistemul digital permite utilizatorilor, prin intermediul browserului utilizat pentru parcurgerea Eco-sistemului digital, redimensionarea fonturilor afisate pe paginile Eco-sistemului digital.

Eco-sistemul digital permite autentificarea unor utilizatori, care realizeaza administrarea continutului Eco-sistemului digital, la nivel general si/sau numai pentru anumite sectiuni.

Eco-sistemul digital e organizat pe sectiuni (pagini). Fiecare sectiune poate include sub-sectiuni. Numarul sectiunilor posibile a fi create e nelimitat.

Structura Eco-sistemului digital e o structura ierarhica, arborescenta de pagini si dosare, existand operatiuni de modificare a acestei structuri, precum reîncadrarea unei întregi ramuri, sau setarea drepturilor de acces la nivelul unei întregi ramuri din cadrul structurii.

Eco-sistemul digital are o pagina de start, afisabila corect indiferent de:

  • rezolutia si tipul ecranului pe care este redata;
  • browserul utilizat .

Pentru pagina de start se poate defini un continut implicit, afisabil de fiecare data cînd continutul paginii de start nu va fi disponibil sau va fi sters accidental.

O sectiune speciala afiseaza meniul Eco-sistemului digital. În acest meniu e realizat si se va afisa meniul tuturor sectiunilor si sub-sectiunilor acestora (indiferent de nivelul sub-sectiunilor).

Meniul e „construit” în mod automat, în momentul definirii sectiunilor si sub-sectiunilor din partea de administrare. Continutul sectiunii meniului nu poate fi editat în mod direct, de catre nici un utilizator.

Singurele modificari permise asupra acestui meniu sunt urmatoarele:

 • modificarea dimensiunilor sectiunii;
 • modificarea amplasarii sectiunii;
 • formatarea fontului necesar afisarii meniului;
 • formatarea fundalului sectiunii.

Singurul utilizator cu drept de efectuare a modificarilor indicate este administratorul Eco-sistemului digital nominalizat de beneficiar. În situatia în care dimensiunile alocate pentru sectiunea meniului Eco-sistemului digital nu vor fi suficiente pentru afisarea integrala a acestuia, sectiunea meniului afiseaza bare de defilare corespunzatoare (orizontala si/sau verticala).

În meniu sunt afisate denumirile tuturor sectiunilor si sub-sectiunilor, ordonate ierarhic, în functie de nivelul acestora. Meniul permite „expandarea” si „colapsarea” unei  sectiuni sau sub-sectiuni (indiferent de nivel) reprezentata în meniu si permite schimbarea rapida a paginii curente afisate în sectiunea curenta.

În functie de punctul de la care este accesat eco-sistemul digital, continutul sectiunii meniului este diferit. Astfel, pentru accesarile Eco-sistemului digital din interiorul sistemului informatic, meniul afiseaza elemente suplimentare, legate de sectiunea de administrare, aceste elemente nefiind vizibile pentru utilizatorii obisnuiti ai Eco-sistemului digital.

eco-sistemul digital e intregrat cu diverse unelte de analiza trafic si optimizare SEO (salvare date în cadrul acestor unelte, precum si preluarea acestor date si afisarea lor automata în cadrul interfetei cu utilizatorii).

Componenta de Control Acces (CA)

Aceasta componenta este responsabila cu autentificarea utilizatorilor în eco-sistemul digital de servicii si accesul acestora la serviciile on-line la care s-au înrolat. Tot aceasta componenta autentifica persoanele din cadrul beneficiarului care administreaza si opereaza sistemul informatic integrat.

Ea are o parte de înrolare în sistem; aici utilizatorii vor completa un formular de înregistrare (datele minimale – user, parola, date de contact, canale de comunicare, servicii electronice de care doreste sa beneficieze); dupa validarea off-line (va trebui stabilita o politica de validare, timp de raspuns, etc), solicitantul va primi credentialele de acces în sistem pe canalele de comunicare alese la înrolare.

Partea de autentificare si asignare automata acces la servicii on-line se face de catre CA pe baza datelor înregistrate în sistem; utilizatorul poate sa îsi actualizeze/completeze datele din profil si  sa aiba un istoric al serviciilor pe care le-a utilizat si sa solicite înrolarea pentru accesul la alte servicii on-line

Componenta e scalabila atat pe orizontala (din punct de vedere al cresterii numarului de beneficiari) dar si pe verticala (din punct de vedere al extinderii cu noi servicii on-line).

Componenta de Administrare a Portal-ului

Componenta Administrare Portal este utilizata de catre functionarii autentificati din intranet pentru realizarea urmatoarelor operatiuni:

 • Modificarea continutului paginilor afisate aferente nivelului si drepturilor de acces
 • Modificarea structurii aferente nivelului la care se refera
 • Validarea cererilor de înrolare în sistem
 • Vizualizarea log-urilor de operatii, a traficului pe fiecare pagina si pe tot site-ul

Sectiunea de administrare contine solicitarile de înrolare în sistem cu tot fluxul de validare si aprobare.

Fluxul permite comunicarea electronica între institutie si cetateni, prin trimiterea de e-mail-uri de confirmare/înstiintare. Componenta permite trimiterea de mesaje de tip e-mail în diverse stadii ale aprobarii cererilor de înrolare, precum si ulterior, la aparitia evenimentelor în cadrul sistemului informatic implementat. Mesajele de tip  e-mail pot fi configurate sa fie dinamice, particularizate cu datele specifice fiecarei cereri de înrolare/utilizator.

Mecanismul de înrolare utilizator include si o validare a casutei de e-mail specificate, prin trimiterea unui mesaj de confirmare, în care viitorul utilizator trebuie sa actioneze un link personalizat.

De asemenea, exista un mecanism de resetare a parolei, mecanism care se desfasoara automat, fara interventia functionarilor / administratorilor solutiei. Acest mecanism  se desfasoara prin intermediul schimbului de mesaje electronice (e-mail), configurabile din sectiunea de administrare.

Subsistemul de administrare portal e astfel organizat încat permite toate functiunile indicate în prezenta specificatie, inclusiv, cel putin, urmatoarele functiuni :

 1. Crearea, modificarea, stergerea sectiunilor Eco-sistemului digital. Sectiunile speciale sunt cele utilizate la administrare. nu vor putea fi sterse, nici chiar de catre administratorul Eco-sistemului digital. Pentru sectiunile speciale, administratorul (si numai acesta) poate stabili optiunea de afisare sau ascundere a acestora. Exceptie: sectiunea de administrare a Eco-sistemului digital, sectiunea meniului Eco-sistemului digital si pagina de start (sectiunea paginii de start) nu vor putea fi ascunse.
 2. Definirea de sub-sectiuni pentru o anumita sectiune sau sub-sectiune, cel putin pana la nivelul indicat de minim 5 nivele de subsectiuni permise pentru o sectiune.
 3. Pentru fiecare dintre sectiunile Eco-sistemului digital si sub-sectiunile definite pentru acestea, se pot modifica cel putin urmatorii parametri:
  • dimensiunile si amplasarea pe pagina;
  • zona de margine, de o anumita latime si culoare, precum si posibilitatea specificarii pentru aceasta de efecte 3D specifice;
  • daca pentru sectiunea respectiva se permite scalarea dimensiunilor, în functie de rezolutia ecranului pe care este afisata sau nu;
  • fundalul grafic; pentru acesta va trebui sa se poata specifica daca va aparea suprapus peste fundalul grafic general al Eco-sistemului digital sau nu; suportul pentru formatul acestui fundal grafic e cat mai cuprinzator, dar sunt suportate urmatoarele formate grafice: BMP, JPG, GIF, PNG;
  • fundalul sonor (daca este cazul pentru sectiunea respectiva); formatele suportate sunt urmatoarele: WAV, MP3;

Oricare dintre aceste atribute pot fi afisate simultan cu oricare si oricate dintre celelalte, precum si independent de acestea.

În cadrul subsistemului de administrare e disponibila o optiune de atasare multipla a fisierelor într-un singur pas. Gestiunea fisierelor atasate se face exclusiv din cadrul sectiunii de administrare, fara a se folosi aplicatii externe (ex.: client FTP).

În cadrul subsistemului de administrare, se permite, pe fiecare pagina, setarea drepturilor de acces (vizualizare, editare, stergere).

De asemenea, pentru toate operatiunile efectuate din sectiunea de administrare, exista un jurnal din care sa reiasa cine, cand, de la ce IP si ce operatiuni a efectuat asupra paginilor.

Proiectarea serviciilor on-line solicitate prin proiect

eco-sistemul digital dispune de un instrument propriu de proiectare a serviciilor on-line furnizate catre cetateni. Acest instrument propriu e utilizat atat pentru customizarea serviciilor cat si pentru proiectarea altor servicii ulterioare care pot aparea ca necesitate a beneficiarului în perioada post-implementare. Sistemul permite crearea unui numar nelimitat de formulare, care contin un numar nelimitat de campuri de culegere date si care pot fi accesate de un numar nelimitat de participanti. Sistemul permite la definirea unui formular, adaugare de campuri editabile si needitabile, de tip text, data, numeric, campuri de selectie (o singura alegere) sau multiple (mai multe alegeri). De asemenea, campurile pot fi puse mai multe pe un rand, se pot plasa etichetele lor în diverse pozitii (ex. deasupra/stanga) iar campurile care contin validari sunt afisate distinct. Întreg formularul e responsive, vizibil în întregime de pe dispozitivele desktop, tablete sau smartphone.

Campurile de pe formulare online permit încarcarea cu nomenclatoare folosite de sistemele actuale ale institutiei cum ar fi tipurile de acte, nomenclatorul stradal, codurile caen, etc. Campurile de pe formular permit adaugarea urmatoarelor tipuri de validari: este numar, este data, este cnp valid, este email, este unic, este parola. Sistemul ofera posibilitatea de a aduce modificari unui formular deja creat dar înca nepublicat.

Fiecare formular completat contine validare de tip captcha, împotriva atacurilor informatice si  ofera posibilitatea de atasare multipla, cu posibilitate de setare a limitei maxime a dimensiunii afisierelor atasate.

Sistemul pastreaza istoricul tuturor formularelor si afiseaza statisticile cu rezultatul acestora, atat în format text cat si în forma grafica sugestiva.

Pentru serviciile care presupun plata unei taxe la depunerea solicitarii, formularul permite afisarea informatiilor legate de plata acestei taxe astfel:

–          denumirea taxei, contul unde trebuie platita, link catre site-ul de plati on-line indicat de autoritatea contractanta cu identificarea clara a datelor de plata (UAT, categorie, tip taxa);

–          valoarea taxei (calculata ca valoare fixa sau ca urmare a aplicarii unui algoritm).

Pentru serviciile taxabile, solicitantul poate atasa dovada platii acestei taxe, cu posibilitatea directionarii automate spre sectiunea de plati.

De asemenea, procesul de solicitare a unui serviciu (completarea formularului) de catre cetatean poate fi întrerupt oricand si reluat din pasul în care a ramas cu pastrarea informatiilor deja completate.

Definirea formularelor

 • ofera o interfata intuitiva, integral în limba romana;
 • ofera posibilitatea construirii a minim urmatoarelor tipuri de formulare: PDF, Formulare web (WebForms), Pas-cu-Pas (Wizard);
 • Formularele de tip wizard nu sunt limitate la un numar de pasi, astfel utilizatorul care defineste formularele sa poata gestiona independent direct din interfata cati pasi are un formular;
 • Tipul de formular poate fi ales ad-hoc, direct din interfata de creare de formulare;
 • La definirea unui formular, utilizatorul poate accesa urmatoarele moduri: generatorul de formulare, previzualizarea în timp real a formularului, schema JSON specifica formularului, simularea datelor din formularul rezultat fara a fi nevoie sa se deschida ferestre modale sau alte interfete, dintr-un singur ecran;
 • Posibilitatea de construire de formulare prin utilizarea unui procedeu de tip drag and drop;
 • La construirea formularelor, interfata de construire a formularelor pune la dispozitie  urmatoarele tipuri de campuri, zone, sectiuni:

o    De baza, pe care utilizatorul autorizat sa le poata defini/încadra/configura în formular, minim: text, number, text area, checkbox, time, select boxes, select, radio, content, button;

o    Cu date specifice, pe care utilizatorul autorizat sa le poata defini/încadra/configura în formular, minim: email, phone number, address field, date/time, day, tags, currency, html element, resources, file, nested form, signature, custom, survey, location;

o    Campuri de date, sectiuni cu încarcare dinamic, zone de date: hidden, container, data grid, data map, edit grid.

  • Interfata dinamica, indiferent de stadiul formularului, campurile pot fi rearanjate prin actiuni simple de tip drag-and-drop în coloane multiple, field-set, paneluri, tabele, taburi, paneluri conditionate;
  • Interfata e construita pe componente, fiecare componenta permite configurarea la definire;
  • Pentru fiecare componenta poate fi gestionat urmatoarele: modul de afisare, date, validare, API, conditii de afisare, definirea unei logici (ontologii);
  • Pentru fiecare componenta care poate fi redata într-un formular, solutia ofera posibilitatea configurarii a minim urmatorilor parametrii:

o    Type – tipul unei componente sa fie preconfigurat;

o    Key – parametru folosit pentru integrarea API;

o    Label – eticheta HTML a campului;

o    Placeholder – text afisabil în camp, înainte de completarea acestuia;

o    Input – permite specificarea unui element daca este introdus sau nu de catre utilizator;

o    Multiple – posibilitatea de acceptare valori multiple;

o    Protected – posibilitatea de includere sau excludere în API, dupa ce formularul este transmis;

o    Prefix – text afisat în fata elementelor de tip input;

o    Sufix – text afisat dupa elementele de tip input;

o    Default value – valoare afisata implicit;

o    Clear on hide – daca valoarea din camp sa fie golita cand acesta este ascuns în urma unei conditii de afisare în timpul completarii formularului de catre cetatean;

o    Unique – verifica unicitatea lui la nivel de baza de date pentru formularul în cauza;

o    Persistent – stabileste daca valoarea din camp trebuie salvata ca si persistenta;

o    Hidden – stabileste daca campul trebuie sa fie ascuns în formular, valoarea care sa poata fi schimbata conditionat ad-hoc în timpul completarii de catre utilizator a formularii;

o    Validate – stabileste criteriile de validare pentru o componenta;

o    Conditional – stabileste momentul cand o componenta este vizibila pentru utilizatorul final, cel care completeaza formularul;

o    Errors – customizarea erorilor;

o    Logic – permite definirea unei ontologii;

o    Componenta de tip Conditional trebuie sa permita configurarea urmatoarelor proprietati:

–          Show – afiseaza campul cand conditia este îndeplinita;

–          When – evenimentul în urma caruia campul devine vizibil conditionat de alta componenta;

–          Eq – valoarea cu care se face comparatia;

–          Json – o ontologie de tipul JSON Logic care sa determine afisarea componentei.

Componenta de tip Errors permite afisarea erorilor personalizabile pentru fiecare componenta atunci cand apare o eroare si are urmatoarele proprietati configurabile pentru determinarea, validarea, datelor culese în formular: required, min, max, minLength, maxLength, invalid_email, invalid_date, pattern, custom.

Componenta de tip Logic permite schimbarea definitiei componentelor din formular ca reactie la datele introduse la completarea acestuia. De exemplu, la modificarea unui camp alt camp/componenta sa fie dezactivata sau ascunsa. Aceasta componenta permite definirea a minim o ontologie per componenta, astfel practic nu e limitata la un numar de ontologii per componenta. Fiecare ontologie e descrisa folosind urmatoarele: nume, actiune declansatoare (de tip trigger avand minim urmatoarele posibilitati de definire folosind: Logica simpla, Javascript, JSON Logic sau Event), actiune care se aplica unei componente atunci cand este evaluata pe true (adevarat) logica, valoare (value) componentei atunci cand logica este evaluata pe adevarat.

La definirea unui camp, indiferent de tipul lui, solutia ofera o interfata de simulare specifica campului (preview). Interfata e construita ergonomic, folosind elemente de tip tab, paneluri, ferestre modale.

Generare baza de date cu toate înregistrarile legate de formulare online

Accesul la modul de definire al formularelor poate fi definit de administratorul Eco-sistemului digital; utilizatorii definiti ca administratori vor fi aceiasi care au acces la nivelul sistemului de document management.

Accesul pe formularele de definire e securizat (citire, scriere) si grupat pe user/rol/grup, utilizatorii, roluri functionale si grupurile definite în sistemul de  gestiune documente.

Exista posibilitatea de logare a fiecarei actiuni în sistem, si se pot urmari data, ora, ip, utilizatorul, actiunea, valoare initiala si valoare modificata a unei informatii modificate. De asemenea exista posibilitatea de regasire a informatiilor în timp real dupa campurile definite dinamic pe formulare.

eco-sistemul digital genereaza automat statistici cu privire la informatiile solicitate prin formulare, care  contin informatii din campurile definite dinamic. Sunt disponibile urmatoarele situatii:

–          formulare solicitari: active, inactive, perioada de valabilitate, taxe aferente;

–          solicitari depuse dupa data depunerii, tip serviciu, solicitant, taxa platita;

–          solicitari întrerupte dupa data initierii, data ultimei modificari, tip serviciu, solicitant.

eco-sistemul digital permite generarea automata în sistemul de gestiune a bazelor de date suport a bazei de date si structurii de date (eventual tabel) aferenta fiecarui formular, fiecarei depuneri de solicitare în parte, fara sa fie nevoie de eventuala interventie a administratorului de baza de date pentru definire de tabele, etc. Orice camp nou pe formular, orice alterare a unui camp existent  se regasesc automat în înregistrarile din SGBD aferent postarilor ulterioare alterarii.

De asemenea, eco-sistemul digital permite proiectarea si deployment-ul în modul productiv a oricator formulare noi de catre administratorul de portal fara ca acesta sa intervina asupra bazelor de date pentru eventuale proiectari de tabele/structuri.

Operarea back-end a datelor

Datele generate în urma completarii valide a cererii de serviciu sunt transmise automat printr-un apel la serviciul de preluare al sistemului de gestiune documente. Pentru depunerea securizata toata comunicarea între eco-sistemul digital de servicii (din extranet) si sistemul de management de documente (aflat în intranet) se face pe un canal criptat, pe un port securizat. Pentru validarea de încredere, eco-sistemul digital genereaza un token cu credentialele oferite de platforma de management de documente care va fi depus împreuna cu datele aferente serviciului solicitat.

Serviciul de preluare:

 • preia datele depuse într-o structura auto-descriptiva;
 • preia atasamentele ce însotesc solicitarea;
 • valideaza solicitarea în conformitate cu structurile proprii;
 • înregistreaza solicitarea validata în sistemul de gestiune documente;
 • genereaza si returneaza numarul/numerele din registrele aferente fiecarei solicitari în parte.

Solicitarile aflate în portal sunt astfel sincronizate de acesta prin apeluri din sistemul de management de documente ori de cate ori apar informatii noi/modificate:

 • La înregistrarea cererii din portal;
 • La aparitia unei situatii de clarificare (solicitare documente suplimentare/clarificare);
 • La generarea si aprobarea actului rezultat.

eco-sistemul digital pune la dispozitie un serviciu web de sincronizare a datelor folosind tot o comunicare criptata cu token-ul generat de platforma aplicativa de gestiune documente si validat de portal.

Documentele electronice produse în sistemul de management al documentelor si care contin elemente inteligente de securizare (QRcode, semnatura electronica) sunt automat livrate prin portal ca raspuns la solicitari. Utilizatorul autentificat poate sa consulte si sa descarce din portal aceste documente raspuns la solicitarile sale. De asemenea, prin intermediul Eco-sistemului digital pot fi postate mesaje web ca raspuns de catre functionarul back-end spre solicitantul de serviciu electronic.